Sanacijom dimnjaka spriječite nastanak većih problema

Sanacija dimnjaka podrazumijeva popravak postojećeg neispravnog dimnjaka na način da se u njega ugrađuju dimovodne cijevi odgovarajućeg materijala i promjera. Na taj se način dimnjak dovodi u ispravno stanje jer sanacijske cijevi postaju dimovodne, a dotadašnji dimnjak ostaje kao izolacija.
 • Sanacija dimnjaka sanacijskim elementima od inox-a
 • Sanacija dimnjaka PP sanacijskim elementima
 • Detalj prije montaže završnog PP elementa
Sanacije dimnjaka radi se kod dimnjaka:

 • koji su dotrajali
 • na kojima izbija kondenzat
 • u kojima ima debelih naslaga masne čađe (smole)
 • koji svojim promjerom ne odgovaraju za rad uređaja koji se želi na njega priključiti (ili je već priključen)
 • koji su izgrađeni od materijala koji nije odgovarajući i nije u skladu s važećim propisima za određenu vrstu ložišta i vrstu goriva
Što postižemo sanacijom dimnjaka:

 • nesmetano odvođenje produkata izgaranja
 • kompatibilnost dimnjaka i priključenog trošila
 • kontrola odvođenja nastalog kondenzata
 • pravilan i optimalan rad priključenog ložišta
 • produljen vijek trajanja dimnjaka
 • smanjenje potrošnje goriva
 • sigurno korištenje priključenog ložišta i dimnjaka
Pošalji upit

Ispunjavanje upitnika kao i naša ponuda za Vas su neobvezujući i potpuno besplatni, a možda Vam pomognu da donesete ispravnu odluku.
Nadamo se da ćemo postati Vaš partner u realizaciji radova za koje se odlučite.